Địa chỉ liên lạc của chúng tôi:

E-mail: badex@badex.su, badex.su@yandex.ru

Đặc vụ Mail.ru: badexsu@mail.ru

Skype: BADEx su

ICQ: 300110333

Instagram: badex.su

Twitter: @BADEx_su

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014120567321, BADEx Su, nhóm giảm giá https://www.facebook.com/groups/329943941133318/

VK: https://vk.com/badex_su, BadexSu, nhóm giảm giá https://vk.com/inholtra

OK: https://ok.ru/profile.badex, BADExsu, nhóm giảm giá https://ok.ru/group/54273297154258

Thông qua bất kỳ liên hệ này, bạn có thể đặt hàng và tư vấn.

Trân trọng, BADEx.su